KARADAĞ AB’NİN YENİ METODOLOJİSİNİ KABUL ETTİ

Yeni kabul edilen metodoloji geçmişte yapılan müzakereleri etkilemeyecek

Avrupa Komisyonu sözcüsü Ana Pisonero, Karadağ yetkililerinin mevcut müzakere çerçevesi ile uyumlu yeni müzakere metodolojisinin ilkelerinin kabul edildiğine dair bir mektup aldıklarını bildirdi. 

Yeni metodoloji, hukukun üstünlüğü, ekonomi ve reformun teşvik edilmesi, bu konuda atılacak adımların hızlı ve sürdürülebilir nitelikte olmasını içeriyor. Reformların tabanda güçlü bir destek olması ile hayata geçirilebileceğini ifade eden Avrupa Komisyonu sözcüsü, metodolojinin mevcut müzakerelerin çerçevesinde bir değişikliğe yol açmayacağını söyledi. “Amacın AB genişlemesini radikal bir şekilde yeniden tasarlamak değil, süreç devam ediyor. Hedeflerde bir değişikli yok” diyor Ana Pisonero.

Yeni müzakere metodolojisinin kabul edilmesi, mevcut müzakere belgelerinde bir değişiklik yapılmasını gerektirmiyor. Karadağ’ın gelecekte bir AB üyesi olarak, AB üyesi ülkelerle birlikte dış politika öncelikleri konusunda daha yoğun bir çalışmayı ön görüyor. Avrupa Komisyonu, Karadağ’ın iki farklı seçenek arasında karar verme durumunda bırakılmadığını ancak mevcut durumu güçlendirecek bir adım olduğunun altını çizdi.

Karadağ’ın AB ile yaptığı müzakerelerinde önemli tarihler;

15 Ekim 2007 – Karadağ İstikrar ve Ortaklık Anlaşması imzaladı
15 Aralık 2008 – Resmi üyelik başvurusu yapıldı
19 Aralık 2009 – AB’yi ziyaret eden Karadağlılar için vize şartı kaldırıldı
01 Mayıs 2010 – İstikrar ve Ortaklık Anlaşması (SAA) yürürlüğe girdi
17 Aralık 2010 – Karadağ resmi aday statüsü aldı
26 Mart 2012 – Tarama süreci başladı
29 Haziran 2012 – Karadağ ile katılım müzakerelerinin açılması
AÇILAN FASILLAR

25. fasıl Bilim ve Araştırma (18 Aralık 2012)
26. fasıl Eğitim ve Kültür (15 Nisan 2013)
23. fasıl fasıl Yargı ve Temel Haklar (18 Aralık 2013)
24. fasıl Adalet, Özgürlük ve Güvenlik (18 Aralık 2013)
5. fasıl Kamu Alımları (18 Aralık 2013)
6. fasıl Şirketler Hukuku (18 Aralık 2013)
20. fasıl İşletme ve Sanayi Politikası (18 Aralık 2013)
7. fasıl Fikri Mülkiyet Hukuku (31 Mart 2014)
10. fasıl Bilgi Toplumu ve Medya (31 Mart 2014)
4. fasıl Sermayenin Serbest Dolaşımı (24 Haziran 2014)
31. fasıl Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası (24 Haziran 2014)
32. fasıl Mali Kontrol (24 Haziran 2014)
18. fasıl İstatistik (16 Aralık 2014)
28. fasıl Tüketicinin ve Sağlığın Korunması (16 Aralık 2014)
29. fasıl Gümrük Birliği (16 Aralık 2014)
33. fasıl Mali ve Bütçesel Hükümler (16 Aralık 2014)
16. fasıl Vergilendirme (30 Mart 2015)
30. fasıl Dış İlişkiler (30 Mart 2015)
9. fasıl Mali Hizmetler (22 Haziran 2015)
21. fasıl Trans-Avrupa Ağları (22 Haziran 2015)
14. fasıl Ulaştırma Politikası (21 Aralık 2015)
15. fasıl Enerji (21 Aralık 2015)
12. fasıl Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı (30 Haziran 2016)
13. fasıl Balıkçılık (30 Haziran 2016)
11. fasıl Tarım ve Kırsal Kalkınma (13 Aralık 2016)
19. fasıl Sosyal Politika ve İstihdam (13 Aralık 2016)
1. fasıl Malların Serbest Dolaşımı (20 Haziran 2017)
22. fasıl Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu (20 Haziran 2017)
2. fasıl İşçilerin Serbest Dolaşımı (11 Aralık 2017)
3. fasıl İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi (11 Aralık 2017)
17. fasıl Ekonomik ve Parasal Politika (25 Haziran 2018)