ORTA AVRUPA GİRİŞİMİ ÜLKELERİ MARKOVİÇ BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Üye ülkeler Karadağ Başbakanı’nın isteği ile acil olarak…

Gözat ORTA AVRUPA GİRİŞİMİ ÜLKELERİ MARKOVİÇ BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI