TURİZMCİLER HÜKÜMETE PATLADI: ACİL SINIRLARI AÇIN!

Karadağ’da Turizm sektörü, Ticaret Odası ve İkram Birliği Derneği önderliğinde toplandı. Toplantıya NKT’den bir yetkili ile Hükümet adına Dışişleri Bakanı katıldı. Toplantı sonuç bildirisinde hükümete ültimatom niteliğinde çağrılar yapıldı. Dışişleri Bakanı Turizmcilerin kaygılarını anladıklarını kaydetti.

Karadağ’daki tüm otellerin belirlenen sağlık önlemleri dahilinde müşterileri ağırlamaya hazır olduğu açıklanan bildiride konuşmacılar, eğer bir an önce sınırlar ile ilgili net kararlar alınmaz ise Karadağ’ın bölgedeki turizm payını Arnavutluğa kaptıracağı endişesini dile getirdiler.

Karadağ’ın tüm üst düzey turizmcilerinin katıldığı toplantının sonuç bildirgesinde hükümetten acil olarak yapılması istenen talepler yer aldı. Bu taleplerin başlıcaları ise şu şekilde;

 1. AB’nin ve Batı Balkanlardaki diğer ülkelerin tutumları dikkate alınarak epidemiyolojik koşulları karşılamayan ülkeler için bir tarih belirleyin. Bizim önerimiz 1 Temmuz’dur.
 2. Epidemiyolojik koşulları yerine getiren ülkeler için haftalık değil, aylık karar verilsin. Listeye giren bir ülke koşulları sağlamasa bile 30 gün boyunca listede kalmalıdır.
 3. Dışişleri bakanlığı, henüz Karadağ ile sınırılarını açmamış ülkeler ile diplomatik ilişkilerini yoğunlaştırmalı ve Karadağ’dan dönen vatadaşları için karantina uygulamasına engel olmalıdır.
 4. Yetkili kurumlar ile iletişime geçerek, uluslararası hava trafiğini tesis ve turist gruplarının ulaşımı için charter seferleri organize edin
 5. Karadağ girişte kişilerin takip edilebilirliğini sağlamak için bir sistem geliştirin
 6. Turizm sektörünün işleri ve likiditeyi koruyabilmesi için daha güçlü desteklere ihtiyacı vardır. Bu bağlamda hükümetin turizm sektörünün durumunu gözden geçirmesini yeni bir destek paketi açıklamasını bekliyoruz.
 7. Kredi geri ödemelerinde mevcut 3 aylık moratoryumun sona ermesinin ardından 3 ay daha öteleyin. Bankalar, ihtiyaç duyan işletmeler için mevcut kredileri 24 aylık ödemesiz olmak üzere yeni finansman modelleri geliştirsin.
 8. Koronavirüsün neden olduğu durum nedeniyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde turizm girişimcilerinin likiditesi halen tehlikde. Bu sebeple; mart, nisan, mayıs ve haziran ayı gecikmiş vergi ve vergi dışı alacakların 1.1.2021’den itibaren 24 eşit taksitte ödenmesi sağlansın.
 9. COVID-19’un turizm endüstrisi üzerindeki etkilerini hafifletmek için mevzuatta yapılan değişiklikleri analiz edin ve gerekli kanun düzenlemelerini mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirin.
 10. Yerel turistler için yerel otellerde kullanılmak üzere faizsiz tatil kredisi uygulamasını yürürlüğe koyun.
 11. Mevsimlik işçi istihdamı mevzuatını değiştirin ve basitleştirin. Pandeminin ne zaman sona ereceği belli olmadığı için “daimi mevsimlik işçi” kategorisi oluşturulsun.
 12. Koronavirüs pandemisi sonuçları ve pandemi sırasında gereken belgelerin hazırlanması için yerel yönetimleri ve turizm sektöründeki iş insanlarından gereken sayıda kişiyi yetkilendirin, işler daha pratik çözüme kavuşsun.
 13. Koronavirüs pandemisinin iş dünyası üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması nedeniyle, turizm sezonu boyunca Pazar günlerini de iş günü olarak ilan edin.
 14. Yerel yönetimlerin ve Deniz varlıkları yönetim şirketinin kiraya verdikleri işletmelerde %30 oranında kira indirimi yapmalarını sağlayın.